Digitaliseren

Back to homepage

Digitaliseren

Wat is het zakenleven nog zonder digitaliseren? Communicatie, beeld, data-uitwisseling, vrijwel alles gaat tegenwoordig digitaal. Probleem is dat de technische ontwikkelingen veel sneller gaan dan de meeste medewerkers van een organisatie kunnen bijbenen. Bovendien worden steeds nieuwe technische eisen gesteld aan de bestanden.

Laat het aan ons over. Dartli Print & Repro is gespecialiseerd in het digitaliseren (scannen en opslaan) van uw analoge documenten. Niet alleen beschikken wij over de juiste kennis om originelen om te zetten naar het meest geschikte digitale bestand, ook beschikken wij over de juiste faciliteiten om dat te doen. Zo kunnen wij scannen in een veel groter formaat dan in het bedrijfsleven gebruikelijk is en meestal kunnen wij het ook veel sneller.

Variabelen zoals in- en uitvoerresolutie, raster, kleur en bruikbaarheid zijn voor ons gesneden koek. Daarnaast hebben wij een scherp oog voor de schaalbaarheid van een bestand, ofwel: tot welk uitvoerformaat een bestand goed van kwaliteit blijft.

Uw bouwtekeningen, foto’s, archief, alles kan worden omgezet naar een digitaal bestand. Van belang is de zorgvuldigheid waarmee dat gebeurt. Daarin kunt u natuurlijk op Dartli rekenen. Jarenlange ervaring met andermans documenten heeft ons uiterst zorgvuldig en zorgzaam gemaakt.

We kunnen uw document vervolgens branden op CD of DVD, op een USB-stick zetten of naar u mailen als PDF-bestand. De keus is aan u.

Ook voorzien wij uw documenten van de door u gewenste codering. Zo vindt u alles makkelijk terug.

  Neem contact met ons op voor meer informatie, prijzen of vragen.